Ograniczenie

Newsweek Psychologia nr 1 2024

ilustracja do artykułu „To nie wada. To ograniczenie” Małgorzaty Osowieckiej-Szczygieł.